Clients & cases

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar barrières voor de transitie naar een circulaire economie. Circulaire initiatieven spelen een belangrijke rol in deze transitie. Er is echter geen goed overzicht van initiatieven. Met verschillende innovatieve onderzoekstrategieën brengt Royal HaskoningDHV zoveel mogelijk initiatieven in Nederland voor het PBL in beeld. Hierbij werkt Royal HaskoningDHV samen met Millennials.ai. Millennials.ai past kunstmatige intelligentie toe in projecten.

Lees hier meer.

“In January 2018, millennials.ai gave us an inspiring presentation on the basic principles of blockchain.” – ABN AMRO Business Management Hypotheken